Teswirler

Biz barada “Täze Hilli Hyzmatlar” kompaniýasy, eýeçiligiň dürli görnüşindäki fiziki şahslara we kärhanalara ýokary hilli göçürme hyzmatlaryny hödürleýär. Ähli işler tejribeli we ýokary hünär derejeleri bolan kompaniýanyň doly iş güni esasynda işleýän işgärler tarapyndan amala aşyrylýar. Maksadymyz THH kompaniýasynyň maksady içerki bazarynda hereket edýän hyzmatlar pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň biri bolmak.